HVORDAN BLI MEDLEM AV ROTARY?

Du kan bli medlem av Nord-Odal Rotary. Gjennom ditt medlemskap i Rotary vil du kunne bidra til faglig og personlig utvikling både for deg selv og de andre medlemmene. Du kan også, gjennom klubben, delta både lokalt og internasjonalt med sosiale oppgaver som kan bidra til faglig og personlig utvikling for alle medlemmene og en styrking av profesjonalitet og samfunnsansvar som vil virke fornyende og styrkende for hvert enkelt medlem og også klubbfellesskapet. Gjennom gode foredrag av eksterne foredragsholdere og personlig engasjement vil et medlemskap i Rotary kunne være et meget verdifullt tilskudd til deg, både privat og yrkesmessig. Medlemskap i en Rotaryklubb baserer seg i hovedsak på yrkestilhørighet og skjer ved invitasjon fra klubben.

Ta kontakt med et medlem av Nord-Odal Rotary, eller bruk Kontakt oss og fortell om din interesse.https://nord-odal.rotary.no


følg oss på facebook, og bli oppdatert på klubbens aktiviteter.


**********


Møte 5 april 2022, Bengt Ringvold

I dag kom Bengt Ringvold og ga oss innblikk i sin siste bok, "når det lysner av dag".
Boka handler om Caroline som ble født i Treskog, i Svensk Värmland og Marta. Caroline var født i 1854. Boka handler om hennes oppvekst. 
Boka kommer ut tidlig i mai måned.
Vi gleder oss Bengt.

 
FOREDRAG, DET GAMLE FINDETORP-OM FOLKET I SIGFREDSTORPETForedragsholder/Roar Lishaugen og president Bente Akre

TIDSREISE I NORD ODALS BUTIKKHISTORIEKari Støverud Hansen(medlem i Nord-Odal Rotary) tok oss med på en spennende reise i Nord Odals butikkhistorie

VAKSINEDISTRIBUSJON I NORGEMarius Undlien  holdt et informativt foredrag om vaksinedistribusjon generelt, og om covid 19 leveransen spesielt Norge 

 

HUSKETEKNIKKRonald Andersen (medlem i Nord-Odal Rotary) holdt et interessant foredrag om ulike teknikker for å huske bedre.


VINDMØLLER Besøk ved Odal Vind sitt anlegg. Til sammen skal det bli 34 vindmøller på Sognkjølen og Engerfjellet


PRESIDEERNTSKIFTE 29. JUNI 2021


BENTE AKRE OVERTOK ETTER BIRGITTA ANDREASSEN 

Vi takker Birgitta for å ha ledet Nord Odal Rotary gjennom et spesielt år, og ønsker Bente lykke til!
Presidenten overrakte Paul Harries ærespris til Kristin Oppi Berg for hennes innsats for skolebarn, Austvatn vel og Nord Odal

BESØK PÅ PRESTGARDEN - 8. juni 2021


Overrekkelse av kr. 5.000,- til Prestgarden Kulturfellesskap


BESØK AV AP POLITIKER MARIT NYBAKK - 20. OKTOBER 2020


VINDMØLLER I ODAL  v/Emil Orderud - 13.OKTOBER 2020
ODAL TEATERKOMPANI OG ODAL TAEKWONDO - 6.OKTOBER 2020

Ida Nesset, Odal Teaterkompani t.v.
 Ingrid Boksrud og Marius Bergseteren, Odal Taekwondo


GUVERNØRBESØK 1. SEPTEMBER 2020


Ny høytid i Nord Odal Rotary Klubb. I dag har vi hatt besøk av Guvernør Roald Fixdal og hans Eva.
Vi presenterte hva vår klubb jobber med. Han holdt et foredrag for oss som virkelig gjorde oss stolte. Rotary gjør en forskjell for mange. Vi er en organisasjon som "gagner andre"
God mat, godt selskap og ikke minst husorkesteret vårt. Summen av dette ble en fantastisk kveld


Sightseeing i Nord-Odal . "Kjærlighetstien"
END POLIO NOW - 11. AUGUST 2015 - NY MILEPÆL


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Milepelen
Adresse: Kirkevegen 10
Postnummer: 2120
Sted: Sagstua
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Plasser innhold her
Les merroterende lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...