NYHETER / GUVERNØRENS MÅNEDSBREV

  guvernørens månedsbrev nr. 13/2014-2015

  guvernørens månedsbrev nr. 12/2014-2015

  guvernørens månedsbrev nr. 11/2014-2015

  GUVERNØRENS MÅNEDSBREV NR. 10/2014-2015

  Guvernørens månedsbrev nr. 9/2014-2015

 Elnesvågen 2.januar 2015

I.                  Guvernørens månedsbrev nr. 7/2014 - 2015

Kjære Rotaryvenner i distrikt 2305!

1.                Januar er "Rotary Awareness Month".

Det var litt av en utfordring!  Januar er måneden når vi skal ha Rotary i våre tanker. Men bør vi ikke alltid ha Rotary i våre tanker?

manchester-grand-hyatt-san-diego_spa_2_a.jpgPå guvernørskolen i San Diego i januar i fjor, fikk vi en presentasjon i plenum som het "My Rotary Moment". Her var det kjente rotarianere i ledende posisjoner som fortalte historier de hadde opplevd, minner som hadde festet seg hos dem, og som de kunne fortelle om under  overskriften "My Rotary Moment". Her fikk vi høre mange gode historier om Rotary!

SAM_5550.JPGVanskeligere ble det, da hver enkelt av oss skulle presentere egne opplevelser om det samme emnet under et gruppearbeide.  Det er ikke alle som har hatt eller opplevd noe spesielt "Rotary Moment".      Tammi Babb fra USA underviser på et gruppearbeide.                                                                         Manchester Grand Hyatt hotell i San Diego

 

Men en av de norske kollegene, fortalte en historie som jeg husker veldig godt:

 

Det var Svein-Eirik Jensen  fra distrikt 2290, som under et opphold i Bangkok, skulle bestille seg en dress. Han hadde ikke mye tid, og bestillingen gikk raskt. Da han kom for å hente dressen, la skredderen, som satt bak et skrivebord, merke til SAM_5622.JPGat Svein-Eirik hadde Rotaryknappen på jakkeslaget sitt. Han spurte om Svein-Eirik var med i Rotary. Da han svarte bekreftende på spørsmålet, bad skredderen ham om å bli med ut på bakrommet. Selv satt skredderen i rullestol. Det hadde ikke Svein-Eirik lagt merke til før, for rullestolen var skjult av skrivebordet.

På bakrommet satt det flere skreddere og arbeidet. Det spesielle var at de satt i rullestol, alle sammen!

 

Rodney Wong fra New Zealand underviste på gruppearbeidet.

På bakveggen hang det et innrammet brev som sertifiserte bedriften, og som  attesterte at opplæring av rullestolbrukerne til et yrke som skredder, slik at de skulle kunne forsørge seg selv og en eventuell familie, var bekostet av Rotary. Disse menneskene stod i takknemlighetsgjeld til Rotary, og nå ville sjefen vise sin takknemlighet ved å la Svein-Eirik som Rotarymedlem, få dressen til halv pris.  Svein-Eirik nektet først å akseptere tilbudet, men bedriftslederen insisterte. Svein-Eirik avsluttet fortellingen sin med å presisere: "Jeg burde i stedet ha betalt dobbelt!"

2.                Når skal du ha Rotary i tankene dine?

Igjen er svaret nærliggende: Nesten alltid! Hvorfor dette "nesten"?  

Det er for å ta høyde for at det finnes situasjoner i livet, for eksempel en nødsituasjon, hvor andre prioriteringer må få gå foran. Så det er lov å ha andre prioriteringer, og slik må det være, for vi skal ha i tankene at vår innsats for Rotary dreier seg om frivillig arbeid. Egentlig burde det heller ikke være noe som heter "for Rotary", for alt vi gjør for Rotary, dreier seg om å gagne andre,  mennesker som ikke har det like godt som oss, som ikke har de samme ressursene som oss, for mennesker hvis livssituasjon kan bli en helt annen, om de bare får litt hjelp. Rotary må være middelet, ikke målet.

Jeg refererte til Rotarys seks hovedsatsningsområder i forrige månedsbrev. Jeg regner med at dere husker disse, så jeg skal gå tilbake til oppfordringen om å la Rotary få en sentral plass i tankene våre.  Det dreier seg om firespørsmålsprøven.

Som kjent blir rotarianere fra hele verden, med ledsagere, invitert til en ukes "Home-stay" hjemme hos amerikanske rotarianere uken før de skal videre til Guvernørskolen på Manchester Hyatt hotell i San Diego.  Dette var en ordning som ble initiert av Milton Matthews fra Brighton Rotarclub i Rochester, NY.

Fra nettet kan vi laste ned denne oppsummeringen:  "The “Milt Matthews Governor Elect Hospitality” was conceived and started by Milt in 1969 and the first International Governor Nominees were hosted in the spring on 1970. The program has grown over the years and is internationally known as one of the best hospitality programs in Rotary. The program has been copied by many other districts. The many Friendship Exchanges that we now enjoy are a result of PDG Milt’s program."

I dag kommer de aller fleste av invitasjonene  til "Home-stay" fra Florida. Årsaken er enkel: Florida er klimamessig å foretrekke fremfor Rochester, i alle fall i januar måned! Men en sak er amerikanske rotarianere skjønt enige om: Det var i Rochester tiltaket startet, og det er fortsatt slik at rotarianere i ledende posisjoner fremholder at skal tilreisende virkelig oppleve ekte amerikansk gjestfrihet, er det Rochester og omegn som er modellen for alle de andre. Så får det ikke hjelpe at været i januar kan være en utfordring i Rochester.  Det var det! 

SAM_5188.JPGSAM_5183.JPGSAM_5185.JPGRosa og jeg valgte Rochester. Det samme gjorde vår venn,  DG Jan P. Jaldeland fra distrikt 2410 i Sverige. Det må da være en grunn?

Joda, mannen med fotoapparatet helt til høyre i bildet, er vår venn Jan P. Jaldeland fra distrikt 2410 under et klubbmøte i Brighton Rotaryclub med bedriftstbesøk hos Hawn Heating & AC i Rochester. Fireveistesten hadde en sentral plassering på bedriftens oppslagstavle.  Nå er nok denne testen til en viss grad tilpasset til situasjonen. På norsk oversetter vi fireveistesten slik:

 

1. Er det sant?

2. Er det rettferdig overfor alle det angår?

3. Vil det skape forståelse og bedre vennskap?

4. Vil det være til beste for alle det angår?

Her har nok mange av oss, distriktsguvernøren medregnet, noe igjen å lære. Som barn lærte de fleste av oss at vi ikke skulle lyve.  Men har dere tenkt over hvor lett det er å lure den vi snakker med trill rundt gjennom å presentere utvalgte deler av sannheten? Er ikke det langt på vei folkesport i visse kretser? Kanskje er det ikke nok, bare å snakke sant?

Hvor mange ganger har jeg ikke selv gjort gode venner urett, gjennom å ignorere de punktene som kommer lengre ned på listen! Kanskje er det nettopp her at vi finner forskjellen mellom å "være med i Rotary" og å være "en rotarianer"?  Nei, jeg har ikke noe svar. Jeg vil i stedet sitere Henrik Ibsen: "Jeg spørger kun; mitt kall er ei at svare."

3.                Noen tanker i forbindelse med halvgått løp.

Når vi er kommet til januar, er halve Rotaryåret omme. Men betyr det at løpet er halvkjørt? Tidsmessig er det utvilsomt det. Men når det kommer til innsats for Rotary (Der har vi det igjen : "for Rotary". Kanskje er det på tide med litt nytenkning?), ligger ikke svaret like klart i dagen.  Vervet som distriktsguvernør er, som mange andre verv innen organisasjonen, basert på innsats over tre år, selv om man bare er DG i ett år. Jeg regner ikke med det første året som DGN (District Governor Nominee). Det året blir man innkalt til møtene i distriktsorganisasjonen, primært for å gjøre seg kjent med hvordan systemet virker, og for å lære å kjenne noen av de nøkkelpersonene man skal arbeide sammen med i tiden som kommer. Men så begynner alvoret det året man går på som DGE (District Governor Elect): Man får plikter, og man starter på en læreprosess som øker raskt i intensitet.  Allerede mot slutten av året som DGN, møter man sine norske kolleger for første gang, de man skal arbeide sammen med som kullkamerater i året som distriktsguvernører. Man skal, uten å kjenne hverandre særlig godt, velge en fellesrepresentant, som får en noe mer sentral rolle: Vedkommende blir to år etter å ha fungert som DG, leder for NORFO. NORFO er et samarbeidsorgan for de norske Rotarydistriktene, og slik sett ikke en del av linjeorganisasjonen i Rotary. Men det er viktig å være klar over at gjennom å ta i mot valget som fellesrepresentant for de norske Rotarydistriktene, forplikter man seg utover det året man er valgt som distriktsguvernør.

Som DGE (District Governor Elect), er man med på å fatte de beslutningene som vedgår Rotarydistriktet man er en del av. Nå skyter også utdanningen og treningen fart. Som DGE skal man i løpet av høsten delta på GETS og RI (Rotary Institute). Hva GETS står for, gir seg vel selv. Skift ut P for President  med G for Governor, så ser dere tegningen. Rotary er delt inn i ulike soner. Norden tilhører sone 15 og 16, og det har liten hensikt å finregne på dette. Det to sonene er nesten alltid sammen likevel. Norge tilhører sone 16, mens Sverige har noen distrikter i hver sone. Så får svenskene være med på noen flere sonemøter, men mer er det ikke til det. Rosa og jeg skulle delta på GETS i St.Petersburg i Russland.  Deltakelse på GETS er obligatorisk. Men du kan ikke bare reise til Russland og forvente å bli sluppet inn i landet. Du må ha en SAM_2783crop.jpginnreisetillatelse, et visum med en varighet avstemt etter oppholdet. Denne er igjen basert på en formell invitasjon. Men her stod utfordringene med tilhørende frustrasjoner i kø.

Innen jeg hadde fått ordnet med nødvendig visum for oss, hadde jeg skrevet til RI og spurt om de hadde vurdert  mulighetene for å flytte GETS til et land hvor det var litt mindre komplisert å få innreisetillatelse. Men det ordnet seg til slutt, og i dag ser jeg tilbake på GETS i St.Petersburg som kanskje den mest minneverdige opplevelsen gjennom hele Rotarytopplæringen. 

Neste ledd i utdannelsen, var deltakelse på "Guvernørskolen" i San Diego. Det var et kjempearrangement med noe nær 2.000 deltakere fra hele verden - og arrangementet gikk som på skinner!

Når vår DGE så kommer hjem til Norge fra San Diego og kan det meste - bedre enn de fleste - skal PETS og distriktets øvrige utdanningstilbud for de innkommende presidentene og øvrige tillitsvalgte forberedes og gjennomføres. Samtidig skal håndboka for kommende Rotaryår ajourføres  - kanskje ikke den aller største oppgaven, men det er en del "småplukk" som skal på plass. Et par andre trykksaker skal også rulleres, men bare hvert tredje år. Er man heldig, slipper man unna den oppgaven.

Etter 1. juli, begynner alvoret.  En distriktsguvernør i Rotary distrikt 2305 skal besøke alle klubbene i distriktet, pr. i dag 52, før jul. Han eller hun skal også gjennomføre en distriktskonferanse og delta på en annen norsk og en annen nordisk distriktskonferanse. Men dette er gøy! Og nå er det heldigvis slik, at det som oppleves som lystbetonet, det er heller ikke så veldig belastende.

Ser dere forskjellen? Ved det som i tid er halvgått løp, er egentlig det meste gjort!

Det siste året, som IPDG (Immideate Past District Governor), skal man assistere sin etterfølger med råd og veiledning, så langt det er praktisk mulig. Man skal normalt også fungere som viseguvernør, dvs. at om distriktsguvernøren blir hindret i å utføre sitt verv, enten på grunn av sykdom eller andre årsaker,  er det IPDG som stepper inn. Dersom IPDG ikke kan påta seg vervet som viseguvernør, må distriktet velge en annen PDG (Past District Governor).  Da en slik situasjon oppstod i vårt distrikt i år, var vi så heldige at den PDG'en vi spurte om han kunne være villig til å stille til valg som viseguvernør, svarte ja. Selve valget ble gjennomført ved akklamasjon. Stor takk til PDG Oddbjørn Øien fra Sula Rotaryklubb!

4.                Tildelingen av Nobels fredspris til Malala              Yousafzais og Kailash Satyarthis.

Fra IPDG Roy Heine Olsen, har jeg fått tilsendt Nobelforedragene til de to som ble tildelt denne hederstunge prisen forrige måned, med oppfordring om å bruke litt tid på å lese hva de skriver. Det er en oppfordring jeg tar i mot med glede. De to foredragene er sakset fra Aftenposten torsdag 11. desember og står å lese på de to neste sidene:

Nobelforedragene 2014 (1)-1.jpg

Nobelforedragene 2014 (1)-2.jpg

 

Takk for innspillet Roy! Dette var informasjon som det var kjekt å få med seg i månedsbrevet, mens tildelingen av Nobels fredspris for 2014 ennå sitter fersk i minnet.

Roy spør videre om vi er klare over at Rotary International har en egen aksjonsgruppe som arbeider mot barneslaveri? Han oppfordrer meg også til å få fram informasjon om flere av de aksjonsgruppene innen Rotary som arbeider for barns rettigheter og presentere dem i et senere månedsbrev. Vi får se hva det kan bli mulig å få til.

 

Da gjenstår det bare å ønske alle som leser dette månedsbrevet et riktig godt nytt år 2015 og takke for innsatsen i 2014!

_38A1182_DxO.jpg Nyttårsraketter over Elnesvågen ved inngangen til 2014.

 

Med vennlig hilsen

Knut Kvalvågnæs

DG Rotary distrikt 2305

2014 - 2015

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Milepelen
Adresse: Kirkevegen 10
Postnummer: 2120
Sted: Sagstua
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...