KLUBBEN / PRESIDENTENS HJØRNE

Mo 23.11.14
Kjære Rotaryvenner

November er måneden hvor The Rotary Foundation (TRF )er i fokus. I et forsøk på å komme litt mer på plussiden økonomisk sett, har vi i Nord Odal Rotary klubb bestemt oss for at vi ikke skal ha noen TRF prosjekt i 2014-2015. En litt sterkere økonomi gir oss et bedre handlingsrom. Det at vi ikke har prosjekt dette Rotaryåret, betyr ikke at vi ikke skal fokusere litt på TRF.
"The Rotary Foundation, eller Rotaryfondet, er blant Rotarys viktigste verktøy for å kunne gjennomføre lokale og internasjonale servicetiltak. De første rotarianere så tidlig at de trengte et verktøy for å håndtere utfordringene. Allerede på Rotarys Convention i Atlanta i 1917 ble det vedtatt å opprette et fond med formål:
“Å hjelpe Rotary til å gjøre noe godt i verden i form av veldedighet, utdannelse og andre samfunnsgagnlige service tiltak.”
TRF sitt mål og mandat er: «Å støtte Rotary International sine bestrebelser på å nå Rotarys mål om verdensforståelse og fred gjennom lokale, nasjonale og internasjonale humanitære, opplærings og kulturelle program». I kombinasjon med Rotarys motto: «Service above Self» gir dette et godt utgangspunkt for oss til «Doing good in the world»
Rotary har seks fokusområder for internasjonal innsats, og disse gjelder også for TRFs innsats rundt om i verden:
Prosjektformer i TRF – kvalifisering av klubber
Vi har to hovedformer for prosjekter: Global Grant og District Grant. Global Grant er større internasjonale prosjekt med et minstebudsjett på $ 30.000. Distriktet må som hovedregel dekke halvparten av dette. I tillegg kommer klubbens egne midler. Distriktet henter midlene fra det beløpet klubbene samlet innbetalte for 3 år siden. Det er helt avgjørende at prosjektet er innenfor ett eller flere av fokusområdene til Rotary (jfr. ovenfor). Det må være et betydelig prosjekt, og det må være bærekraftig utover selve prosjektperioden. I tillegg må effekten av prosjektet være målbar.
District Grant er mindre prosjekter uten minstebeløp for prosjektets størrelse. Prosjektene kan gjennomføres både innenlands og utenlands, og de må være innenfor Rotarys målsettinger/motto.
Hver høst arrangeres det TRF-seminarer. For å søke om prosjektmidler må klubbene være godkjent/kvalifisert. Deltagelse på et TRF-seminar er et krav for å bli kvalifisert.
Nedenfor er det en liste over prosjektene som er gjennomført i distrikt 2305 det siste året.
Klubb Prosjekt Innvilget beløp
Alvarheim Transport av skolebarn til Glomdalsmuseet Kr 3.000
Hamar Vest Honningprosjekt i Armenia Kr 8.000
Lillehammer Etablering av helseklinikk ifm. Laila og Amar School and College Kr 7.000
Sula Oppgradering av tursti/lysløype Kr 5.000
Volda Bygging av gapahuker ved tursti Kr 5.000
Volda Stipend til videre- og etterutdanning – Sierra Leone Kr 15.000
Ålesund Øst Mestring for ungdom i Ålesund Kr 5.000
SUM Kr 48.000
Jeg foreslå at vi setter oss et mål om å ha et Distrikt Grant prosjekt 2015-2016.

Vel møtt på årsmøte 2.des.!
Hilsen
Rune Andersen
President

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Milepelen
Adresse: Kirkevegen 10
Postnummer: 2120
Sted: Sagstua
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...