KLUBBEN / KOMITÉER

2023-2024

TRF komite

Aksel Rudshaug. Leder
Kari Bråten

PR-Omdømmekomite:

Ole Th Holth. Leder
Berit Sætre
Bengt Tangen Aune

Programkomite:

Bengt Tangen Aune. Leder
Morten Grindvoll
Finn Egil Sandmo
Tove Berge

Festkomite:

Ronald Andersen. Leder
Arne Knapperholen

MedlemskomiteE:

Birgitta Andreassen. Leder
Kari S Hansen
Heidi Vestvold
Hasse Sand

Service og samfunn:

Oddbjørn Vangen. Leder
Rune Berg
Tor Skogbakken
Geir Stenerud
Jon Haagenrud

Ungdomsutveksling/Ryla:

Bente Akre. Leder2022-2023

Rotary Foundationkomite:

 Aksel Rudshaug, Olaf Høiby, Jens P Aalborg
Webkomite:

Ole Theodor Holth, Bente, Berit Sætre
PR-kontakt

Ole Theodor Holth
Programkomite:

Ronald Andersen, Kari S Hansen, FinnEgil Sandmo.
Festkomite:

Birgitta Andreassen, Liv Nybakk, Arne Knapperholen, Kari Bråten, Tove Berge.
MedlemskomiteE:

Birgitta Andreassen,  Heidi Vestvold, Ola Svennebybråten, Hasse Sand, Jon Haagenrud

Service og samfunn:

Bengt Tangen, Thor Skogbakken, Oddbjørn Vangen, Geir Stenerud, Rune Berg
Ungdomsutveksling/Ryla:

Bente Akre

2020-2021

Programkomité:
Leder:           Jens Petter Aalborg 

Medlem

 • Kari Støverud Hansen
 • Aksel Rudshaug
 • Jørgen Underthun
 • Thor Skogbakken
 • Hasse Sand

Festkomité:
Leder:           Kari Amundsen Bråten  
Medlem:     

 • Liv Nybakk
 • Arne Knapperholen

Rotary Foundation komité:
Leder:  Rune Andersen
        

Medlem:   

 • Finn Egil Sandmo
Medlem- og rekrutteringskomité:

Leder:             Ola Svennebybråten
Medlem:     

 • Ronald Andersen
Samfunnsprosjekt komité:

Leder:             Jon Haagenrud
Medlem:     

 • Bengt Tangen
 • Geir Stenerud
Ungdomsutvekslings komité:

Leder:             Bente Akre
Medlem:     

Webansvarlig:
Leder:             Berit Sætre
Medlem:

Ole Theodor Holth
Finn Egil Sandmo        


2019-2020

Programkomité:
Leder:            Kari Støverud Hansen 

Medlem

 • Steinar Bjørnstad
 • Jørgen Underthun
 • Jens Petter Aalborg

Festkomité:
Leder:           Liv Nybakk    
Medlem:     

 • Kari A. Bråten
 • Arne Knapperholen

Rotary Foundation komité:
Leder:   Trond Solløst        

Medlem:   

 • Elisabeth Vestgård
Medlem- og rekrutteringskomité:

Leder:             Ola Svennebybråten
Medlem:     

 • Yngve Øhrbom
 • Berit Sætre
Digitalansvarlig:
Leder:             Ole Theodor Holth

Samfunnsprosjekt komité:
Leder:             Olaf Høiby

Medlem:     

 • Tor Skogbakken
 • Jon Haagenrud
 • Bengt Tangen
Ungdomsutvekslings komité:

Leder:             Bente Akre
Medlem:     

Referat komité:

Leder:             Audun Johnsen
Medlem:     

 • Hasse Sand


2018-2019

Programkomité:
Leder:            Kari Støverud Hansen 

Medlem

 • Ole Theodor Holth
 • Jørgen Underthun
 • Yngve Øhrbom
 • Birgitta Andreassen
 • Asbjørn Rønning
 • Liv Nybakk
 • Elisabeth Vestgård
 • Audun Johnsen

Festkomité:
Leder:           Liv Nybakk    
Medlem:     

 • Birgitta Andreassen
 • Arne Knapperholen

Rotary Foundation komité:
Leder:           Trond Solløst

Medlem:   

 • Rune Andersen
 • Bente Akre
Medlem- og rekrutteringskomité:

Leder:             Berit Sætre
Medlem:     

 • Trond Solløst
 • Jørn Haagenrud
 • Geir Stenerud

Opplæring- og kommunikasjonskomité:
Leder:             Ronald Andersen

Medlem:     

 • Hans L. Sand 
 • Audun Johnsen

Samfunnsprosjekt komité:
Leder:             Tor Espen Bråten

Medlem:     

 • Tor Skogbakken
 • Jon Haagenrud
 • Henrik Tronbøl
 • Ola Svennebybråten
Ungdomsutvekslings komité:

Leder:             Bente Akre
Medlem:     

Referat komité:

Leder:             Audun Johnsen
Medlem:     

 • Finn Egil Sandmo
 • Kari Amundsen Bråten
 • Ole Theodor Holth
 • Birgitta Andreassen
 • Jon Haagenrud
 • Heidi Vestvold

2017-2018

Programkomité:
Leder:             Steinar Bjørnstad
Medlem

 • Kari Amundsen Bråten
 • Finn Egil Sandmo
 • Ole Theodor Holth
 • Jørgen Underthum
 • Yngve Øhrbom

Festkomité:
Leder:           Kari Støverud Hansen    
Medlem:     

 • Arne Knapperholen
 • Liv Nybakk
 • Tone Wessel

Rotary Foundation komité:
Leder:           Trond Solløst

Medlem:     

 • Runde Andersen
 • Bente Akre
Medlem- og rekrutteringskomité:

Leder:             Audun Johnsen
Medlem:     

 • Jørn Haagenrud
 • Asbjørn Rønning
 • Finn Egil Sandmo

Opplæring- og kommunikasjonskomité:
Leder:             Ronald Andersen

Medlem:     

 • Hans L. Sand 
 • Elisabeth Vestgård

Samfunnsprosjekt komité:
Leder:             Olaf Høiby

Medlem:     

 • Tor Espen Bråthen
 • Jon Haagenrud
 • Tor Skogbakken
 • Henrik Tronbøl
 • Birgitta Andreassen
 • Ola Svennebybråten
 • Geir Stenerud
 • Grim Blekeastad
 • Einar Ridderstrøm

Ungdomsutvekslings komité:
Leder:             Bente Akre

Medlem:     

Referat komité:

Leder:             Heidi Vestvold
Medlem:     

 • Bente Akre
 • Audun Johnsen
 • Finn Egil Sandmo
 • Tone Wessel

2016-2017


Programkomité:
Leder:             Yngve Øhrbom
Medlem

 • Grim Blekastad
 • Steinar Bjørnstad
 • Kari Amundsen Bråten
 • Asbjørn Rønning
 • Finn Egil Sandmo
 • Jørgen Underthum

Festkomité:
Leder:           Kari Støverud Hansen   
Medlem:     

 • Arne Knapperholen
 • Liv Nybakk
 • Tone Wessel

Rotary Foundation komité:
Leder:           Rune Andersen

Medlem:     

 • Birgitta Andreassen
 • Olaf Høiby
 • Trond Soløst

Medlem- og rekrutteringskomité:
Leder:             Audun Johnsen

Medlem:     

 • Thor Espen Bråthen
 • Jørn Haagenrud
 • Jens Petter Aalborg

Opplæring- og kommunikasjonskomité:
Leder:             Ronald Andersen

Medlem:     

 • Ole Theodor Holth
 • Hans L. Sand 

Samfunnsprosjekt komité:
Leder:             Henrik Tronbøl

Medlem:     

 • Jon Haagenrud
 • Tor Skogbakken
 • Geir Stenerud
 • Victor Strand

Ungdomsutvekslings komité:
Leder:             Bente Akre

Medlem:     

 • Birgitta Andreassen v/behov

Referat komité:

Leder:             Heidi Vestvold
Medlem:     

 • Bente Akre
 • Audun Johnsen
 • Finn Egil Sandmo
 • Tone Wessel

2015-2016

Programkomité:
Leder:             Berit Sætre/Kari Amundsen Bråten
Medlem:     

 • Grim Blekastad
 • Asbjørn Rønning
 • Finn Egil Sandmo
 • Jørgen Underthum
 • Yngve Øhrbom

Festkomité:
Leder:             Steinar Bjørnstad
Medlem:     

 • Kari Støverud Hansen
 • Arne Knapperholen
 • Liv Nybakk

Rotary Foundation komité:
Leder:           Rune Andersen
Medlem:     

 • Birgitta Andreassen
 • Olaf Høiby

Medlem- og rekrutteringskomité:
Leder:             Audun Johnsen
Medlem:     

 • Venke Gjørven
 • Arne Sveen
 • Jens  Petter Aalborg

Opplæring- og kommunikasjonskomité:
Leder:             Ronald Andersen
Medlem:     

 • Hans L. Sand
 • Berit Sætre

Samfunnsprosjekt komité:
Leder:             Henrik Tronbøl
Medlem:     

 • Jon Haagenrud
 • Tor Skogbakken
 • Geir Stenerud

Ungdomsutvekslings komité:
Leder:             Bente Akre
Medlem:     

 • Birgitta Andreassen v/behov

Referat komité:

Leder:             Heidi Vestvold
Medlem:     

 • Kari S. Hansen
 • Jon Haagenrud
 • Audun Johnsen


2014-2015

Programkomité:
Leder:             Steinar Bjørnstad
Medlem:     

 • Henrik Tronbøl
 • Tor Skogbakken
 • Jens Petter Aalborg 

Festkomité:
Leder:             Liv Nybakk og Birgitta Andreassen
Medlem:     

 • Asbjørn Rønning
 • Tor Skogbakken
 • Jens Petter Aalborg 

Rotary Foundation komité:
Leder:             Tone Wessel
Medlem:     

 • Olaf Høiby
 • Jørgen Underthun
 • Kari Bråthen

Medlem- og rekrutteringskomité:
Leder:             Audun Johnsen
Medlem:     

 • Finn Egil Sandmo
 • Jon Haagenrud

Opplæring- og kommunikasjonskomité:
Leder:             Ronald Andersen
Medlem:     

 • Hans L. Sand
 • Berit Sætre
 • Tone Wessel (ved behov)

Samfunnsprosjekt komité:
Leder:             Arne Sween
Medlem:     

 • Ola Tangen
 • Arne Knapperholen
 • Tor Skogbakken (ved behov)

Ungdomsutvekslings komité:
Leder:             Kari S. Hansen
Medlem:     

 • Birgitta Andreassen
 • Bente Akre
  2018-2019                           

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Milepelen
Adresse: Kirkevegen 10
Postnummer: 2120
Sted: Sagstua
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Plasser innhold her

Klubbens møter denne måneden

Klubbmøte

2024-07-23 19:00 - 21:00

Klubbmøte

2024-07-30 19:00 - 21:00

Møtearkiv fra
før August 2022roterende lenker

Nyheter fra
Rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nyheter fra Rotary i Norge

Loading RSS...

Distrikt - Rotary RSS

Loading RSS...