PROSJEKTER

STOR GLEDE OVER VANN OG SANITÆR PROSJEKT I KENYA
Stor takknemlighet og glede da Raufoss Rotaryklubb, i samarbeide med fler klubber,  kunne overlevere ”Dala Rieko  WASH in Schools”  prosjekt  til  barneskoler i Siaya County.

 

I tråd med et av Rotarys viktigste satsingsområder – Vann og sanitær – har Raufoss RK, sammen med 4 andre klubber i D2305 bidratt til at rundt 2000 barn ved 6 barneskoler i Kenya har fått tilgang til rent drikkevann.   Det ”drypper” også litt på befolkningen i nærområdet til skolene, selv om det skal rasjoneres strengt til skolebarna.

Vanntilgangen er nemlig avhengig av hvor mye regn som faller på de store takene og som havner i  oppsamlingstankene, forteller Åshild Lundgaard, som er leder for internasjonale prosjekter i Raufoss Rotaryklubb.

Global Grant prosjektetene  ”Dala Rieko Water & Sanitation”, ferdig 2016  og ”Dala Rieko WASH in Schools”, ferdigstilt i vinter, er ganske identiske og er gjennomført i en fattig og karrig utkant i  vest-Kenya.  Siaya County grenser til Victoriasjøen, uten av dette er noen fordel for området.  Vannet i Victoriasjøen er forurenset og det er lange avstander med svært dårlig veistandard og ingen offentlig innsats for å tilføre vann til befolkningen.  Her hentes vann i møkkete bekker og  ”ponder”, hvor også dyra finner  sitt vann og gjør fra seg.  Folk bor spredt, med mange barneskoler..  Vannbårne sykdommer  florerer, noe som gir mye sykdom og dødelighet, særlig blant barna. Mange barn må også prioritere å hente vann til husholdningen, i stedet for å gå på skolen.  Tilsammen gir dette svært dårlig skolegang og læring.

Resultatet av våre prosjekter er målbart. Mindre sykdom og barnedødsfall, mindre fravær og bedre læring. Gladere barn og selvsagt også foreldre.  Som vi vet, er rent vann å drikke er helt nødvendig for å fungere, særlig for barn.  

 

En gruppe på 15 personer, derav 7 rotarianere besøkte prosjektområdet  i vinter. Vi  fikk høre og erfare med selvsyn hvilke resultater vår innsats har gitt. Vi ble oppriktig imponert..

  

Global Grant krever en vertsklubb i prosjektlandet.  Vår vertsklubb, Maseno Rotary Club med Richard Onono som prosjektansvarlig,  samt Alex Omino,  tilknyttet  Dala Rieko CBO, hadde organisert en storslagen “Launching Day” under vårt opphold.  Her møtte samtlige elever og lærere ved de berørte skolene. Et Parlamentsmedlem holdt en flott takketale, i tillegg var flere andre myndighetspersoner fra kommune og fylke var tilstede og uttrykte sin takk.  Befolkningen i området møtte også opp ”mann av huse”. Det var en fest !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nord-Odal Rotaryklubb har sammen med Odal Rotaryklubb, Odal Soroptimistklubb, Nord-Odal ungdomsskole, Sør-Odal ungdomsskole og Skarnes videregående skole yrkesmesse for ungdom hver høst. Dette er et stort og populært arrangement. 
  


Rapport Gapahuk Stiggarti

 

Endelig er gapahuken i Stiggarti på plass.

 

Brukerne av Stiggarti har endelig fått mulighet til å få et tørt sted å spise matpakken. Gapahuken har også fått brede benker slik at vi også kan overnatte.

 

Økonomi

 

Gapahuk levert av Bruvoll Fengsel                          28.000

Finansiering

Gave Rotary                                                                      10.000

Egne midler /gavemidler                                             18.000

 

 

Rotary Nord-Odal har vært svært velvillige i perioden de har også besøkt Stiggarti ved en anledning for å prøve klatreløypene – vi håper det frister til gjentakelse


 

 

 

 

Vi takker nok en gang for støtten og vil invitere dere til offisiell åpning i løpet av våren 2017

 

 

Med Stiggarti hilsen

 

 

 

Hjalmar Nergaard

Styreleder***************************************************************************************************************************
http://nord-odal.rotary.no/files/150px/150px-yrkesmesse04-3.jpg

Idrettshallen på Skarnes er åsted for den årlige yrkesmessa.
Det gjøres en grundig jobb i planleggingsfasen, med flere års erfaring blir messa stadig bedre. Det er mye praktisk arbeid, men messa er så godt besøkt både av elever og foresatte i Odalskommunene at det ikke er noen tvil om at man får lønn for strevet.

http://nord-odal.rotary.no/files/250px/250px-yrkesmesse04-1.jpg

Ungdomsskolenes elever har messebesøk som obligatorisk oppmøte. I tillegg kommer mange foreldre også til messa. Både fra Kongsvinger og Nes har det vært besøk for å se hvordan dette organiseres, for å lære hvordan dette kan gjøres med suksess.

http://nord-odal.rotary.no/files/360px/360px-yrkesmesse04-3.jpg

Bildene viser hvordan hallen deles inn med sentrum og sektorer. Det blir oversiktlig og lett å navigere i korridorene når utstillerne er plassert i "logisk" sammenheng.
God planlegging, evaluering og dokumentasjon gjør at messa hvert år forbedres. Det er tydelig at dette er nyttig og godt arbeid i lokalmiljøet.
Bildene viser også hvordan det ser ut når det myldrer av unge på jakt etter informasjon for framtida si...

Dette vil vi fortsette med!

Skriv ut sidenSosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Milepelen
Adresse: Kirkevegen 10
Postnummer: 2120
Sted: Sagstua
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 19:00
Møtespråk: no

Plasser innhold her

Klubbens møter denne måneden

Klubbmøte

2024-07-23 19:00 - 21:00

Klubbmøte

2024-07-30 19:00 - 21:00

Møtearkiv fra
før August 2022roterende lenker